[Open] Dự án đào tạo cộng đồng phi lợi nhuận “Giải mã nhân sự online k10, k11” – Quản trị nhân sự tổng thể

Với Tôn chỉ xuyên suốt: “Cho đi là còn mãi”, BQT HRShare Community vẫn tiếp tục duy trì dự án đào tạo cộng đồng phi lợi nhuận “Giải mã Nhân sự” dành cho toàn thể các anh chị em trong Read More …