[Thông báo] Mở đăng ký K05 – Dự án Đào tạo Nghề Nhân sự miễn phí – Giải mã Nghề Nhân sự | HR Free Training và Dự án đào tạo chuyên sâu của cộng đồng Nhân sự HrShare

Thân gửi cả nhà, Ban dự án xin hoan hỉ thông báo lớp Giải mã Nghề Nhân sự K04 – Dự án Bình dân học vụ Đào tạo Nghề Nhân sự miễn phí đã đi được 2/3 chặng đường với Read More …