Hướng dẫn tải (download) và đăng ký tài khoản phần mềm đào tạo online Trans

Để học online, Anh chị và các bạn vui lòng thực hiện các bước sau: Bước 1: Chuẩn bị phần mềm – Vào: https://trans.naviconference.com tải phẩn mềm xuống – Đăng ký thông tin tài khoản – Chi tiết vui lòng Read More …